Fallolyckor går att förebygga men förutsätter ett teambaserat arbetssätt. Genom att samla teamets kompetenser och arbeta systematiskt ökar förutsättningarna för ett framgångsrikt fallförebyggande arbete.

På socialstyrelsens hemsida finns två webbutbildningar som du och ditt team kan gå kostnadsfritt.

Utbildningen "Ett fall för teamet" riktar sig till  verksamheter inom vård och omsorg som fokuserar på ett teambaserat arbetssätt och systematiskt kvalitetsarbete. 

Utbildningen "Ett fallpreventivt arbetssätt - stöd för införande" är till för att stödja verksamheter i att implementera ett systematiska teambaserat arbetssättet om fallprevention.

Utbildningarna hittar ni genom att klicka på länken nedan och skriva in "Fall" i sökrutan som sedan kommer upp

https://kunskapsguiden.se/utbildningar/