Webbinariet Ett bättre samhälle att åldras i – goda exempel från Norden fokuserar på nya nordiska lösningar som har tagits fram för att främja god livskvalitet hos äldre vuxna. Vi tittar också på hur forskningsresultat kan omvandlas till praktik och implementeras i vardagen.  

Webbinariet hålls den 10 november 2021 klockan 10.30-12.30 CET på plattformen Zoom. Webbinariet hålls på skandinaviska och engelska och skrivtolkas på engelska.   

ANMÄLAN VIA LÄNKEN 

Webbinarium: Äldre vuxna i ett åldersvänligt, hållbart och hälsofrämjande samhälle – utmaningar och lösningar i Norden (lyyti.fi)

Programpunkter:  

Åldersvänliga samhällen och välfärdsteknologi  

  • Norges strategi för ett åldersvänligt samhälle/Senteret for et aldersvennlig Norge    
  • Brugbare byer for seniorer, en idékatalog/Sundhedsstyrelsen Danmark   
  • VälTel Välfärdsteknologi i Nordens Gröna Bälte/Östersund och region Jämtland, Sverige  
  • Paneldiskussion med inbjudna gäster

Lösningar för att främja god funktionsförmåga och hälsa hos äldre vuxna  

  • Optimizing functionality. The Finnish National Programme on Ageing 2030. Age institute/Äldreinstitutet, Finland 
  • Hur kan forskningsresultat om levnadsvanor omvandlas till samhällspraktik? Erfarenheter av FINGER-modellen. Karolinska Institutet, Sverige 
  • Paneldiskussion med inbjudna gäster