Sedan 2015 uppmärksammar SKR "Vad är viktigt för dig?"-dagen. En dag som fokuserar på personcentrering och Nära vård.

I år livesändes morgonradio med personliga berättelser och samtal om personcentrering och Nära vård. Denna livesändning går nu att lyssna på i efterhand via SKR:s hemsida där även mer information om ämnet finns att läsa.