15 november startar HALT-mätningen som är en mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning i särskilt boende. Syftet är att stödja och stimulera till ett lokalt och regionalt systematiskt kvalitetsarbete. Mätningen genomförs vecka 46-47, med möjlighet till efterregistrering till vecka 48-49.

Läs mer om HALT här