Tydlig dokumentation av bedömning och åtgärder i en gemensam standard gör det möjligt att följa patienten i hela vårdkedjan.

Förutom det blir det enklare för både patient och personal att förstå varandra. Genom att använda KVÅ och ICF blir vården säkrare, lättare att följa upp och tiden att administrera minskar.

Utbildningen är ett smidigt sätt att utveckla verksamheten och göra skillnad.

 

Mer information om utbildningen hittar du på Socialstyrelsens hemsida. Utbildningen är gratis

Senior alert arbetar just nu med att se över och uppdatera våra KVÅ-koder i samarbete med Socialstyrelsen.