Undernäring hos äldre är ett allvarligt tillstånd som drabbar alltför många. För individen kan undernäring orsaka stort lidande och sänkt livskvalitet, och det medför enorma kostnader för samhället. En undernärd patient kostar cirka 10 000 kronor mer per dygn på sjukhus bara i direkta vårdkostnader. Antalet fallolyckor och vårdkomplikationer är tre gånger så högt hos just undernärda äldre.

Men undernäring går att förebygga med rätt insatser, rätt ansvarsfördelning och med den enskilde individen i centrum. 

Riksdagswebinariet vänder sig till dig som vill hitta nya vägar för att få bort undernäring hos äldre, såsom politiker och tjänstepersoner på nationell, regional och kommunal nivå. Även andra intresserade är välkomna att ta del av webinariet.

 

Webinariet är kostnadsfritt och anmälan görs via länken Webinar Registration - Zoom

 

Panelen består av

  • Acko Ankarberg Johansson (KD), riksdagsledamot och ordförande i socialutskottet 
  • Mats Wiking (S), riksdagsledamot och ersättare i socialutskottet
  • Lotta Törner, VD Livsmedelsakademin
  • Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen
  • Kristina Nilsson (S), riksdagsledamot och vice ordförande socialutskottet
  • Mia Frisk (KD), ordförande i SKR:s beredning för primärvård och äldreomsorg och regionstyrelsens ordförande för Region Jönköping