Nu kan vi presentera resultat både från PPM och HALT-mätningen 2021. 

 

Punktprevalensmätning för trycksår (PPM)

I 2021-års mätning observerades totalt 110 850 personer, varav 93 389 personer inom kommunal verksamhet och 17 461 personer inom regional verksamhet.

För dessa 110 850 personer hade 25,3 % risk för trycksår. Mätningen visade att 6 135 personer hade totalt 8 070 trycksår.

Du kan läsa mer om PPM genom att klicka här

HALT
HALT-mätning ägde rum veckorna 46 och 47, med möjlighet till efterregistering till och med 10 den december. Mätningen genomfördes tillsammans med Folkhälsomyndigheten. I HALT-mätningen deltog 135 kommuner, sammanlagt 1467 enheter. Totalt antal inkluderade vårdtagare var 16 934.

Ni hittar vårdgivarens resultat för HALT under Resultatfliken, genom att vara inloggad på en deltagande enhet i Senior alert. Via kommunrapporten- Alla registrerande enheter visas resultat för samtliga deltagande enheter.

Du kan läsa mer om HALT genom att klicka här