Senior alert kommer att göra ett datauttag för trycksår torsdagen 18 november 2021.
Det kommer finnas möjligt att uppdatera trycksårsinformation fram till 10 december då datauttaget sker.
Datauttaget görs för samtliga enhetstyper och resultatet redovisas för kommun, region samt privata vårdgivare.

Här kan du läsa med om PPM på vår hemsida
Här kan du läsa mer om trycksårsdagen via EPUAP
Här kan du se filmen - Dags att ändra läge