Socialstyrelsen publicerar för elfte året i rad indikatorer som handlar om vård och omsorg om äldre redovisade på kommun-, läns och riksnivå.

Indikatorerna bygger på olika datakällor såsom nationella enkätundersökningar, officiell statistik och nationella kvalitetsregister - däribland Senior alert.

Läs om resultatet i Öppna Jämförelser 2020 av Socialstyrelsen samt mer information på Socialstyrelsens hemsida