Senior alert anordnar kunskapswebbinarier, s.k. Open Space där varje tillfälle riktas mot ett av fokusområdena; Fall, trycksår, ohälsa i munnen, undernäring eller blåsdysfunktion. 

 

Syftet är att lyssna in vilka behov och utmaningar som finns i arbetet kring de äldre samt att stärka kompetensen kring det vårdpreventiva arbetet inom våra fokusområden ute i verksamheterna.

 

Ingen anmälan krävs, du ansluter till zoom genom att klicka här