Inloggning sker nu med bankID och alla externa användare som registrerat sig i Kompetens- och Lärandeportalen (LoK), behöver därmed komplettera sina uppgifter med personnummer för att kunna logga in i systemet. Extern användare är du som arbetar utanför Region Jönköpings län. Har du inte tillgång till bankID är du välkommen att anmäla dig till webbinarie via supporten; senioralert@rjl.se

 

 

 

 

Är det första gången du är med på en utbildning som bokas i Lärande- och Kompetensportalen (LoK) behöver du skapa ett konto. Det gör du genom att klicka här och vidare på den gröna knappen ”registrera konto/logga in”.

Har du sedan tidigare ett skapat konto i LoK behöver du komplettera dina uppgifter med personnummer för att kunna logga in i systemet. Detta då inloggning nu sker med BankID. Det gör du genom att klicka här och vidare på den röda knappen ”extern användare i LoK”.

Efter 24 timmar är dina uppgifter registrerade och du kan nu under "Utbildning" boka in dig på valfritt webbinarie. 

Varmt välkommen att kontakta Senioralert@rjl.se för stöd.