En ny artikel publicerades 5 januari 2021 om munhälsa utifrån data i Senior alert. Artikeln visar att det finns ett behov av förebyggande åtgärder och att ca 50 % av alla som riskbedömdes för ohälsa i munnen enligt ROAG-J påvisade munhälsoproblem.

Artikeln hittar ni på Senior alerts hemsida under forskning och Publikationer.