Nikola-konferens 2021

Dagens teknik gör det möjligt för fler att delta på årets digitala Nikola-konferens. Eftermiddagen den 20 oktober riktar sig till dig som är förskrivare och kommer handla om uppdatering om Senior Alert, det
kvinnliga könshormoners inverkan genom livet, tarmproblematik hos äldre samt informationsöverföring vid kateterbehandling.

Förmiddagen 21 oktober är för tjänstemän och industrin i Nikola-nätverket och tar upp de senaste rönen och forskningen.

Anmälan till konferensen görs vi Senior alerts hemsida www.senioralert.se/utbildning välj rutan "Nikola konferensen 2021". 

Läs inbjudan i sin helhet här