Några upplever nu problem med att logga in i registret. Tänk på att klicka i rutan med ditt namn och SITHS-kortsinformation så att den markeras innan du klickar vidare på OK. Vid stöd kontakta senioralert@rjl.se