Välkommen till en släktträff för alla som bryr sig om äldres hälsa. Släktträffen som är digital hålls den 21 oktober och önskar sprida kunskap, inspiration och goda exempel att ta med i det fortsatta lokala, regionala och nationella arbetet.

Läs mer om Esters släktträff och anmäl dig här