Den första vetenskapliga artikeln om covid-19 baserat på data från Senior alert är nu publicerad i Journal of the American Medical Directors Association. Artikeln visar på sambanden mellan riskfaktorer kopplade till dödlighet efter covid-19 infektion för personer boendes på särskilda boenden. Bland annat kunde forskarna se

  • Dödligheten hos de med Covid-19 var sju gånger högre än de som inte fick covid-19
  • Riskfaktorer för att dö var hög ålder, manligt kön, neuropsykologiska problem, nedsatt gångförmåga, inkontinens, diabetes, kronisk njursjukdom och tidigare lunginflammation
  • I denna grupp fanns inget samband mellan dödlighet och fetma, en hypotes är att undernäring istället är en riskfaktor för ökad dödlighet

Artikeln kan ni läsa i sin helhet på Senior alerts hemsida under fliken Forskning eller via https://www.jamda.com/article/S1525-8610(21)00568-5/fulltext 

Det har även gått ut ett pressmeddelande om studien Covid-19 gav stor överdödlighet på särskilda boenden (umu.se)

 

Från Senior alerts sida vill vi tacka forskargruppen bestående av Marcel Ballin, Jonathan Bergman, Miia Kivipelto, Anna Nordström och Peter Nordström för ett väl genomför arbete med resultat som kan vara till stor hjälp för att förstå populationens utsatthet