Senior alert har glädjen att presentera en modul för dig som är chef eller ledare inom hälso- och sjukvård och som arbetar med kvalitetsregistret Senior alert. 

Senior alerts arbetsgrupp har tagit fram modulen som innehåller fem olika delar från grundläggande kunskap om registret och vårdprevention, till förändringsledarskap och hållbarhet. 

Håll utkik, den publiceras inom kort, men redan nu kan du få en första inblick genom att klicka här.