Helle Wijk från Senior alerts styrgrupp och professor i omvårdnad vid Göteborgs universitet, skriver om kompetensförhållandena inom kommunal vård och omsorg av äldre. Helle Wijk ser behov av ökad kunskap hos alla vårdens professioner för att skapa en evidensbaserad, säker och jämlik vård för alla äldre personer.

Trevlig läsning genom att klicka här