I stort sett alla kommuner och regioner använder sig av det nationella kvalitetsregistret Senior alert för att bedöma vanliga risker bland äldre. Det kan handla om allt från risk för trycksår eller undernäring, till fallrisk, dålig munstatus, eller inkontinens. Senior alert är det kvalitetsregister som har störst täckning i landet och används både inom primärvården och hemtjänsten. Registret vänder sig till äldreomsorgen och därför finns också mest data för vård- och omsorgsboende. I Senior alert registreras inte bara diagnoser utan även risker för att kunna arbeta förebyggande med förbättringsarbete. Men det är också här problemet ligger, och det är därför Forte ger sex miljoner kronor* till nya forskningsprojektet Senior alert – ett medel för bättre vård i samverkan.

Läs pressmeddelandet i sin helhet 6 miljoner till forskning i kommuner för bättre äldrevård och omsorg | Högskolan Kristianstad (mynewsdesk.com)