Förkortningar och ordlista

Förkortningar

  • Mod Norton - Modifierad Nortonskala
  • MNA - Mini Nutritional Assessment
  • DFRI - Downton Fall Risk Index
  • RAPS - Risk Assessment Pressure Ulcer Sore
  • SKL-fall - Sveriges Kommuner och Landsting-modellen om patientsäkerhet - fall (2 frågor)
  • SKL-nutrition - Sveriges Kommuner och Landsting-modellen om patientsäkerhet - nutrition (3 frågor)
  • ROAG - Revised Oral Assessment Guide

 

Ordlista

Afebril

Feberfri

Antidepressiva läkemedel

Läkemedel mot depression

Antihypertensiva

Blodtryckssänkande läkemedel

Antiparkinson läkemedel

Läkemedel mot Parkinsons sjukdom

Apatisk

 Viljelös, slö

BMI "Body Mass Index"

mått för att ange avvikelser i vikt

Cirkulatorisk insufficiens

Nedsatt blodcirkulation

Comatös I koma

Medvetslös

Cyanos

Blåaktig hud, syrefattig

Diuretika

Urindrivande läkemedel

Extremiteter

Armar och ben

Endokrina organ

Hormonproducerande organ, t.ex. tallkottkörteln, hypofysen, binjurarna,·könskörtlarna bisköldkörtlarna,·bukspottkörteln

Friktion

Glidmotstånd, gnidningsmotstånd, gnidning mot underlaget

Hypnotika

Läkemedel vid sömnsvårigheter

Immobilitet

Oförmåga att fritt röra sig, orörlighet

Inkontinent

Oförmåga att kontrollera urin och/eller avföring

Hypertoni

Högt blodtryck

Hypotoni

Lågt blodtryck

Kostrestriktioner

Begränsning av kosten och/eller av vissa födoämnen i kosten

Latent

Något som kan ligga dolt för att senare bryta ut

Nedsatt absorptionsförmåga

Nedsatt förmåga att ta upp näringsämnen i tarmen

Nedsatt turgor

Nedsatt elasticitet av huden som tecken på uttorkning

Sedativa läkemedel

Lugnande ångestdämpande läkemedel

Skjuv

Förskjutning av vävnadslager i förhållande till överhuden, tex. när en person kasar ner vid höjning av huvudändan i sängen

Somnolent

Slö, sömnig

Stuporös

Kraftig medvetandesänkning inkluderande bl.a. nedsatt känslighet för olika yttre stimuli

Subfebril

Lätt temperaturstegring

Tachycardi

Hjärtklappning

Tarminkontinens

Avföringsläckage från tarmen

Urininkontinens

Urinläckage

Ödem

Svullnad, vätskeansamling