Anmäl ny juridisk vårdgivare

Fyll i formuläret nedan för att anmäla en ny juridisk vårdgivare till Senior alert. Formuläret skickas sedan till senioralert@rjl.se och vi hanterar en anmälan efter det.

Namnet på er organisation.Namnet på den person som är ansvarig för anmälan
Ange kontaktpersonens roll, ex. MAS, socialchef, hälso- och sjukvårdschef, administratör m.m.
Telefonnummer till kontaktpersonen
Mejladressen till kontaktpersonen
Namnge person som ska vara regionkoordinator samt ange mejladress och personnummer. Skriv namn, mejladress, personnummer xxxxxxxx-xxxx
Namnge person som ska vara regionkoordinator samt ange mejladress och personnummer. Skriv namn, mejladress, personnummer xxxxxxxx-xxxx
Välj ett riskbedömningsinstrument för att bedöma risk för trycksår inom hela er vårdgivare


Välj ett riskbedömningsinstrumentför att bedöma risk för undernäring inom hela er vårdgivare


Välj ett riskbedömningsinstrument för att bedöma risk för fall inom hela vårdgivaren


Välj ett riskbedömningsinstrument för att bedöma risk för ohälsa i munnen inom hela vårdgivaren

För att vi ska kunna lägga upp er vårdgivare i Senior alert behöver vi information om hur er organisation är uppbyggd. Fyll därför i filen Mall för organisationsförändringar och ladda upp den här innan ni skickar in er anmälan. Filen mall för organisationsförändringar hittar du under Att ansluta till Senior alert. Döp mallen efter er vårdgivare.

Kom i kontakt

Kontakta Senior alert vid frågor och funderingar.